Godox Parabolic Reflektor 128 Parabolreflektor Einzelstück.